UAB „Rostanas“ įkurta 1998 m. liepos 9 dieną. Tai atestuota statybos įmonė, kuriai suteikta teisė būti ypatingo statinio statybos rangovu.

Įmonė sukūrė ir dokumentais įformino, įgyvendino , prižiūri ir nuolat gerina vadybos sistemą pagal standarto ISO 9001 reikalavimus, vykdydama statybos bei logistikos darbus. ISO 14001 bei OHSAS 18001 reikalavimus, kurių reikalavimai įdiegti vykdant darbus objektuose bei įmonės administracinėse patalpose.

UAB,, Rostanas“ atlieka bendruosius statybos darbus , inžinierinius lauko ir vidaus tinklus, gyvenamosios ir negyvenamosios paskirties pastatuose. Krovinių pervežimą ES šalyse, vykdo generalinio rangovo, rangovo, subrangovo funkcijas, disponuoja savais statybiniais mechanizmais , turi nuosavą gamybinę bazę.

UAB „Rostanas“ dirba apie 50 darbuotojų. Objektų statybai vadovauja aukštos kvalifikacijos atestuoti specialistai. Siekiama kelti darbuotojų kvalifikaciją, naujų technologijų įsisavinimą.

Bendrovė disponuoja savais statybiniais mechanizmais, turi nuosavą gamybinę bazę ir pilnai sukomplektuotą įrangą įvairių statybinių procesų atlikimui. Inžinerinis techninis personalas aprūpintas kompiuterine programine įranga.

Įmonei talkina nuolatiniai ir kruopščiai atrinkti partneriai specifiniams statybos darbams atlikti, aukščiausios kokybės statybos produktams ir technikai tiekti kaip ir savo, taip ir pasirinktų partnerių veiklai.

Mes esame įsitikinę, kad :

 • Klientų poreikių ir lūkesčių tenkinimas yra mūsų sėkmės pagrindas;
 • Klientų atsiliepimai mums suteikia galimybę daugiau sužinoti apie jų poreikius bei lūkesčius ir taip nuolat gerinti mūsų paslaugas;
 • Aktyvumas , tarpusavio supratimas ir pasitikėjimas yra kokybės gerinimo pagrindas.

UAB ,,Rostanas“  įsipareigoja klientų užsakymus atlikti :

 • Laiku;
 • Kokybiškai
 • Laikantis nustatytų technologinių ir saugumo reikalavimų
 • Garantuojant, kad paslaugos ir produktai atitinka taikomus įstatymus ir kitus reikalavimus.

Įmonė siekdama užtikrinti kokybę nuolat:

 • Planuoja ir valdo veiklos procesus , susijusius su atliekamų darbų kokybe ir įsipareigojimais  užsakovui;
 • Tobulina veiklos procesus didinant technologinį efektyvumą
 • Vertina veiklos rezultatus, ir pagal juos tobulina įmonės veiklą;
 • Orientuodamasi  į klientų ir rinkos poreikius , nustato kokybės politiką, tikslus ir uždavinius, bei nuolat analizuoja, kaip veiklos rezultatai atitinka klientų reikalavimus.